De Adaptieve Dijk – Strategieën voor Dijktransitie in de komende 100 jaar

 38.66 incl. btw.

Wat kun je meer doen met een dijk dan hem steeds opnieuw verbreden en ophogen? In het najaar van 2015 bekeken verschillende ontwerpteams onze dijken eens van de andere kant.

Ze onderzochten de kansen voor ruimtelijke ontwikkeling op en langs drie Nederlandse rivierdijken. Deze publicatie laat zien waar dat toe kan leiden.